Regulamin

Informacje w tym wpisie będą aktualizowane.

Regulamin obiektu SQUASHSTACJA

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r. Poz. 1972
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obiekt:

Obiekt jest otwarty w tygodniu w godz. 08:00-21:00 SOBOTA 10:00-16:00 NIEDZIELA 16:00-20:00
Udostępniamy do celów sportowych obiekt sportowy Squashstacja.
Klubu sportowy Squashstacja działa na zasadach współzawodnictwa sportowego i przygotowania do zawodów.

Wydarzenia sportowe

Strefa Czerwona

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności. W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

LIGA SQUASHSTACJI – PUCHAR SQUASHSTACJI 2021

REGULAMIN PUCHARU SQUASHSTACJI 2021
OŚWIADCZENIE PUCHAR SQUASHSTACJI 2021 – wypełniane jednorazowo przez każdego uczestnika

Wszyscy korzystający z obiektu sportowego Squashstacja oświadczają, że korzystają tylko i wyłącznie w celu przygotowania się do zawodów PUCHAR SQUASHSTACJI 2021
Procedury higieniczne:
1. Każda osoba wchodząca i wychodząca na halę musi zdezynfekować ręce.
2. Każda osoba poruszająca się po obiekcie i przebywająca przy recepcji musi mieć zasłonięte nos i usta.
3. W wyznaczonych miejscach będą dostępne dozowniki z środkiem do dezynfekcji rąk oraz sprzętu.
4. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu na recepcji.
5. Sprzęt będzie dezynfekowany po każdym użyciu na recepcji.
6. Zgodnie z zaleceniem system wentylacji jest ustawiony na wysoką krotność wymiany powietrza w obiekcie.
7. Na obiekcie prowadzone są regularne dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne.
8. Na obiekcie prowadzone są regularne dezynfekcje toalet i kabin prysznicowych.

sale fitness

Strefa Czerwona

Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
Korzystanie z zajęć sztuk walk w obiekcie możliwe jest w ramach zajęć zorganizowanych przez klub, prowadzonych i odbywających się na terenie obiektu wg harmonogramu

Organizator zajęć i wydarzeń sportowych zapewni trenującym odpowiednie warunki sanitarne określone w przepisach rozporządzenia.
*utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy pozostałymi klientami i pracownikami klubu.
*rozstawienie sprzętów wolno-stojących do ćwiczeń w przynajmniej w 1,5 m. odległości
*zdezynfekowanie każdego urządzenia po zakończonym ćwiczeniu
*zalecane jest używanie magnezji indywidualnej, w szczególności magnezji w płynie.

Dodatkowe informacje:
Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i sprzętu są dostępne dla klientów w obszarze wejścia/wyjścia

Szatnie, prysznice
1. Szatnie, natryski są dostępne
2. Należy zajmować co drugą szafkę / kabinę prysznicową.
3. Czas przebywania w szatniach należy skrócić do niezbędnego minimum. Nie należy korzystać z szatni w celu odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu na obiekcie.

Klub ma PRAWO ODMÓWIĆ USŁUGI KLIENTOWI, KTÓRY NIE NOSI MASECZKI i nie stosuje się do w/w regulaminu.

Centrum Sportowe Squashstacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie ze względu na zmiany systemu prawa i ogłoszenia związane ze stanem epidemiologicznym.
Każda osoba wchodząca na obiekt musi wypełnić kwestionariusz osobowy COVID-19.

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.