KLUBOWA LIGA SQUASHSTACJI 2020/2021

Regulamin
Liga Klubowa sezon jesień/ zima 2020/21 w Squashstacji to 12 kolejek ligowych odbywających się co 2 tydzień w piątek. Sezon jesień/zima 2020/ 2021 trwa od 27 listopada 2020
 Terminarz sezonu zimowego dostępny w zakładce Terminarz.
Godziny rozgrywek : od 17:00-19:00 / następna grupa od 19:00-21:00
Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: turnieje@squashstacja.pl i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PFS
Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 40 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Squashstacji może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.
W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (czwartek godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie średniej ilości punktów rankingowych z ostatniego sezonu ligowego, w których dany zawodnik brał udział.
Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej grupy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej grupie. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
Każdemu uczestnikowi przysługuje 1 nieobecność bez konsekwencji spadku do niższej grupy.
Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (6-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 4 lub 8 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:
zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów zawodnika.
Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu .
Pula nagród rzeczowych to 2000 zł

* 1 miejsce w rankingu – puchar oraz nagroda o wartosci 700 zł

* 2 miejsce w rankingu – puchar oraz nagroda o wartości 500 zł

* 3 miejsce w rankingu puchar oraz nagroda o wartości 300 zł

* 4 miejsce w rankingu nagroda o wartości 200 zł

* 5 miejsce w rankingu nagroda o wartości 100 zł

Gracz, który rozegra najwięcej kolejek w całej lidze nagroda o wartości 200 zł( W przypadku, gdy kilku graczy rozegra najwięcej kolejek w lidze, nagroda zostanie rozlosowana między nimi)

16.Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej w Squashstacji wyraża zgodę na:
przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.squashstacja.ploraz www.bo5.pla także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
17. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squashstacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.
18. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
19. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje w :

recepcji klubu lub pod adresem e-mail: turnieje@squashstacja.pl

kom: 603 089 999

tel : 75 734 05 99

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.