CENNIK FITNESS

 
Regulamin korzystania z karnetów fitness klubu Squashstacja

 

1 Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w klubie.

2 Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zwrotu, zawieszenia bądź cesji na inną osobę. Karnet może być zrealizowany tylko i wyłącznie w klubie który został wybrany podczas procesu zakupowego.

3 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

4 Karnet zakupiony w klubie,  jest zawsze ważny 30 dni od daty zakupu lub aktywacji.

5 Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmioty współpracujące z klubem Squashstacja są ważne 30 dni od daty aktywacji.

6 Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem.

Klub Squashstacja zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowemające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie powodują wydłużenie okresu trwania karnetu.

8 Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

9 Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.

10 Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

 

 

 

  

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.